SILUET @ 2004 - 2006

Elkabel

· Прекарахме още повече часове репетирайки в Елкабел (много висока офис сграда в Бургас, където бяхме превърнали един от офисите в репетиционна), в резултат на което си намерихме място на сцените в ски-хотели в Норвегия и паралелно с това да се включваме в музикалния живот на Осло. Имахме възможност да пътуваме толкова много! Посетихме места, които вероятно нямаше да имаме възможност да посетим, да срещнем уникални музиканти и да намерим истински приятели там. Една от най-ценните ни придобивки е обаче възможността да се потопим в скандинавската култура и да открием уникални артисти и групи, които и до днес имат голямо влияние в нашия музикален вкус.

Успоредно с това участвахме във всички възможни събития когато се връщахме в България. Струва си да споменем изданията на Bluezz Fest в Бургас и Русе …

· Дългите турнета обаче изтощиха групарската ни енергия и в крайна сметка се разделихме с Марта…